Software Request

Mahal na lahat,
Tinatanggap namin ang (mga) kahilingan ng software, kung nais mo kaming i-crack / ibahagi ang software na kailangan mo, mangyaring magpadala sa amin ng isang kumpletong kahilingan sa pamamagitan ng pagpuno ng sumusunod na form. Naobserbahan namin na ang mga tagahanga ay nagpapadala sa amin ng mga hindi kumpletong kahilingan, samakatuwid, hiniling mong ibigay ang sumusunod na impormasyon kahit na ang iyong kahilingan ay maaaring maiproseso nang naaayon:

1. Kumpletuhin ang pangalan ng software;

2. Bersyon ng software;

3. URL ng software.

Mangyaring iwasan ang pagpapadala sa amin ng mga kahilingan para sa parehong software nang paulit-ulit. Salamat sa pag-unawa.